Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
  1. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται κατά κανόνα την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα της παραγγελίας. Στην περίπτωση που κατ’ εξαίρεση κάποιο εμπόρευμα δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα της παραγγελίας, ο παραγγέλλων ενημερώνεται για την προβλεπόμενη ημερομηνία αποστολής.
  2. Αν η παραγγελία γίνει από τελικό καταναλωτή, μετά την παράδοσή του στον παραγγέλλοντα, τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή, απώλεια ή χειροτέρευσή του, την φέρει ο παραγγέλλων. Στις εταιρείες η αποστολή γίνεται χωρίς ασφάλιση του εμπορεύματος, με ευθύνη του παραλήπτη.

payment methods
σχεδιασμός evneo α.ε.
Κoumbis ltd. © 2023