Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
  1. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο παραγγέλλων έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως επιστρέφοντας το ανταλλακτικό στην αρχική του κατάσταση μέσα σε ένα ( 1 ) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του ανταλλακτικού χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Εάν ο παραγγέλλων ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, μας κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεσή μας και στο οποίο έχουμε πρόσβαση.
  2. Για να ισχύσει η εγγύηση, όσον αφορά τα ανταλλακτικά που παραδόθηκαν για την επισκευή ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, θα πρέπει η σχετική επισκευή να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό κατά την υπόδειξη της εταιρίας.
  3. Τα  ανταλλακτικά ή εμπορεύματα που παραδόθηκαν και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή τους.
  4. Οι τιμές που αναγράφονται αναφέρονται αποκλειστικά για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.payment methods
σχεδιασμός evneo α.ε.
Κoumbis ltd. © 2023