Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Privacy Policy

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι απαραίτητη η συλλογή από εμάς προσωπικών πληροφοριών του χρήστη-πελάτη.

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν στα αρχεία της εταιρίας μας και πρόσβαση έχει μόνο ένας μικρός αριθμός συνεργατών μας απαραίτητος για την πραγματοποίση της συναλλαγής και των συνεπακόλουθών της, δεν γνωστοποιούνται σε οποιόνδηποτε τρίτο και δεν χρησιμοπούνται για άλλο σκοπό.

payment methods
σχεδιασμός evneo α.ε.
Κoumbis ltd. © 2023